"In de medische sector neemt de behoefte aan gekwalificeerde medisch tekstschrijvers en journalisten toe. Bij oprecept vindt u deze specialisten."

In de loop der jaren heeft ons bureau veel kennis en ervaring opgedaan in communicatie voor zowel de humane- en veterinaire gezondheidszorg, de farmacie als medische hulpmiddelen. Een specialisme dat heeft geresulteerd in de oprichting van oprecept medische teksten | communicatie (2022) een onderdeel van Nijst Communicatie dat volledig is gespecialiseerd in medische teksten en -communicatie. 

Medische communicatie is een specialisme dat steeds ingewikkelder wordt. Enerzijds doordat de medische hulpmiddelen en technieken inhoudelijk complexer worden om te communiceren. Anderzijds doordat er steeds meer en modernere communicatiemiddelen ontstaan, die elk om hun eigen taalgebruik, toonzetting en vormgeving vragen. Kortom tailor made communicatiemiddelen.

Omdat medische communicatie moeilijker wordt neemt in de medische sector de behoefte aan gekwalificeerde medisch tekstschrijvers en medisch communicatiespecialisten toe. Specialisten die de kennis, know how en ervaring hebben om op het juiste niveau over medische producten, -diensten, -technieken en -ontwikkelingen te schrijven en/of te adviseren. 
Bij oprecept medische teksten |- communicatie van Nijst Communicatie | communicatieadviseurs vindt u die specialisten!