raoul nijst
Raoul Nijst, communicatiedeskundige / (medisch) tekstschrijver

“Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. In mijn doctoraal heb ik aan de Universiteit van Utrecht de hoofdvakken (massa)communicatie, public relations en voorlichting gevolgd bij prof. dr. Anne van der Meiden. Daarnaast heb ik verschillende postdoctorale cursussen gevolgd, waaronder gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, overheidscommunicatie en communicatiemanagement.

Na mijn studie heb ik een aantal jaren bij een tweetal VPRA-bureaus gewerkt als trainee, junior en uiteindelijk senior adviseur en heb daar ook in company trainingen communicatiemanagement/ consultancy/ copywriting gevolgd. Bij deze bureaus ben ik vooral bezig geweest met advisering en copywriting, waarbij overheidscommunicatie (op gemeentelijk en landelijk niveau),  (marketing) communicatie voor  gezondheidszorg (veterinair  en humaan) alsmede b-to-b communicatie altijd mijn bijzondere interesse hebben gehad.

Na een jaar consultancywerk bij de Stichting Milk Proteïns in Brussel en een uitstap van twee jaar bij de Nationale Commissie Chronisch Zieken (ministerie van VWS)-waar ik tevens de functie van secretaris van de landelijke commissie voorlichting chronisch zieken vervulde- heb ik mijn eigen adviesbureau opgericht: Nijst Communicatie| communicatieadviseurs.

In de loop der jaren heb ik ruime ervaring en expertise opgedaan in strategische communicatie advisering en het maken van communicatie voor zowel de humane- en veterinaire gezondheidszorg, de gemeentelijke en landelijke overheid, maar ook voor bedrijven en organisaties, b-t-b communicatie, bestuursadvisering. 

Mijn know how en passie voor de gezondheidszorg -met als een van mijn favorieten de oogheelkunde- hebben geleid tot de recente oprichting van oprecept medische teksten | – communicatie, dat een onderdeel is van Nijst Communicatie. Wil je meer weten waarom en hoe? Vraag dan de bijsluiter van oprecept aan (raoul@oprecept.eu) ,bezoek  www.nijstcommunicatie.nl/oprecept of ga naar www.oprecept.eu .”