Woordenboek

oprecept's taalweetjes woordenboek

advertentie in de vorm van een redactioneel artikel.

een blad om de banden met personeel, klanten, prospects en leveranciers aan te halen.

ook wel weblog; dagboekachtige ervaringsverhalen die worden bijgehouden op een website, meestal rondom een bepaald thema en met de mogelijkheid om te reageren.

een boekje van geringe omvang, meestal met kaft, gebonden, gelijmd of geniet. Het aantal bladzijden is altijd een veelvoud van vier. Doel: luxere uitgave van informatie met een bewaarfunctie. Bijvoorbeeld voor prospects of als beschrijving van producten zoals medicijnen.

vaste rubriek in een krant, tijdschrift, vakblad of op een website, rondom een bepaald thema.

informatieve artikelen om een dialoog aan te gaan met klanten, in een regelmatige frequentie.

teksten om van te leren, bijvoorbeeld lesmodules of handboeken.

kan bestaan uit een combinatie van aankondiging, uitnodiging, redactionele aandacht, persbericht, programma, folder en verslag.

ook leaflet of vlugschrift genoemd; bestaat altijd uit één bladzijde. Doel: informatie voordelig onder veel mensen verspreiden.

een gevouwen vel A4- of A3-papier, er zijn verschillende vouwmethodes mogelijk. Een folder zit qua doel en omvang tussen de flyer en de brochure in.

vertaling van een wetenschappelijke tekst, met aandacht voor cultuur- of doelgroep verschillen.

vraaggesprek dat leidt tot een informatief of portretterend artikel.

gedeelte van website dat alleen met een wachtwoord te bezoeken is.

verslag met een beschrijvend en een cijfermatig gedeelte. Een organisatie maakt dit om verantwoording af te leggen aan klanten en andere belanghebbenden en als pr-instrument.

bedrijfsblad voor publiciteit rond bijvoorbeeld het 10- of 100-jarig bestaan, als aandenken voor personeel en relaties, bevestiging van degelijkheid en betrouwbaarheid, om de geschiedenis vast te leggen.

verkoopbrief of fondsenwervingsbrief, overtuigend van toon.

informatie in papieren of digitale vorm. Een nieuwsbrief op papier kan ook als pdf op een website worden gezet. Doel: een dialoog aangaan met klanten, in een regelmatige frequentie.

verslag van een wetenschappelijk onderzoek.

elke publicatie die met een bepaalde regelmaat wordt uitgebracht.

nieuwsbericht aan journalisten en redacties van (onder meer) vakbladen. Brengt nieuws met een algemeen, maatschappelijk belang , géén commercieel nieuws.

een periodiek om de eigen medewerkers te motiveren en te binden, concreet te maken wat van hen wordt verwacht, imagoverbetering, werving van nieuw personeel.

teksten die zijn geoptimaliseerd om gevonden te worden door zoekmachines.

communicatiekanaal, niet alleen voor het genereren van een lezerspubliek (pull), maar vooral ook om een bedrijf, dienst of product bij de doelgroep en relaties onder de aandacht te brengen (push).